Yeelen

Choreografie kannibalen: Eerste aanzet van choreografe Sissy die een combinatie van West-Afrikaanse en Griekse volksdans samen met een achttal studenten zal uitwerken.
paswoord: filmlab